Nabídka – Konstrukce

Nabídka – Konstrukce

Ikona

Disponujeme největší a nejrozsáhlejší základnou eventovýchi standardních lešenářských komponentů ve střední a východní Evropě.

Dočasné konstrukce se dělí do několika kategorií podle jejich použití. Seznamte se s níže uvedenými základními typy, přičemž je třeba mít na paměti, že společnost Pro-Construction je otevřena spolupráci na neobvyklých projektech.

Všechny konstrukce jsou navržené v souladu s platnými normami pro danou oblast, je kontrolovaná statika stavby a připravená kompletní technická dokumentace. Jediné co zůstává na zákazníkovi je bezpečné použití.

Dočasné konstrukce

Plošiny a terasy

Jedná se o velmi širokou kategorii, která zahrnuje nejrůznější terasy, plošiny pro televize a pro VIP, místa pro stany, pro osoby se zdravotním postižením…. atd. Pomocí lešenářských systémů postavíme plošinu na vyvýšeném místě nebo můžeme vyrovnat terénní rozdíly a připravit rovnou podlahu pro různé typy infrastruktury. Zvláštním typem služby je vyrovnávání terénu pro stanové haly, protože tyto projekty vyžadují individuální statické výpočty na základě místních podmínek a norem.

Podpěrné konstrukce LED

Konstrukce pro brány a LED se dělí do několika kategorií. Nejoblíbenější je takzvaná „židle", což je konstrukce s přibližně 2 m vysokou policí a zátěži na lešení podpírajícím obrazovku. Obrazovka v tomto případě stojí na připravené podlaze. Druhou nejoblíbenější službou je příprava lešení pro navijáky, na které bude obrazovka připevněna. Velmi často může být obrazovka integrována do tribuny nebo stadionu jako nedílná součást celé konstrukce.

Mosty

Pomocí lešenářských systémů můžeme mimo jiné stavět dočasné mosty, lávky, lanové mosty nebo jiné typy průchodů. V závislosti na způsobu využití a místních předpisech musí být konstrukce pokaždé individuálně navržena a přizpůsobena danému místu. Ta je velmi často nezbytnou součástí doplňkové infrastruktury při hromadných akcích.

Věže

Televizní věže, ozvučovací systémy, osvětlovací systémy, výrobci FOH (Front of House) jsou v dnešní době vždy součástí produkce masových akcí. Přestože se zpravidla jedná o doplňkové služby při větších projektech, jsou nezbytné.